دارای مدرک کارشناسی

نویسنده شاعر منتقد ادبی وعضو انجمن شاعران سردبیر نشریه پرواز (نشریه منتخب جشنواره نشریات)

استاد پروازی ادبیات کنکور در بیش از ۸ مرکز استان و بیش از۱۴ شهرکشور

مدرس منتخب اردوهای جمع بندی نوروزی استان خراسان

 

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت جهارم

دین و زندگی کنکور ، دین و زندگی کنکور , شیمی کنکور , عربی کنکور , فیزیک کنکور , تکنیک های تست زنی کنکور ، موسسه ونوس ، نمونه تدریس موسسه ونوس ، نمونه تدریس اساتید ونوس ، علیرضا یوسفیانپور ، عربی آزاده ، فیزیک رسولی دین و زندگی کنکور ، دین و زندگی کنکور , شیمی کنکور , عربی کنکور , فیزیک کنکور , تکنیک های تست زنی کنکور ، موسسه ونوس ، نمونه تدریس موسسه ونوس ، نمونه تدریس اساتید ونوس ، علیرضا یوسفیانپور ، عربی آزاده ، فیزیک رسولی ، خرید پکیج ونوس ،خرید پکیج ادبیات ونوس ، سالار درشکی ،ادبیات موسسه ونوس ،